Jan 15, 2015

Termeni de Referință pentru contractarea serviciilor de consultanță în utilizarea programului MS Office 2013


 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la persoanele fizice sau juridice din Republica Moldova pentru contractarea serviciilor de consultanță și instruire a personalului CRJM în utilizarea avansată a programului MS Office 2013.
 
Serviciile contractate vor viza instruire în utilizarea avansata a programelor MS Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook şi Microsoft Access.
 
Cerințe față de trainer:
  • Cunoştinţe şi abilităţi practice excelente în domeniile vizate
  • Capacitate de a instrui adulți în mod interactiv 
  • Abilităţi deosebite de sistematizare şi comunicare
  • Cunoaşterea limbii române şi experienţă anterioară în domeniul oferirii consultanței vizate constituie un avantaj
 
Dosarul pentru concurs va include:
  • Pentru persoana juridică - copia certificatului de înregistrare a candidatului și pentru persoana fizică – a  buletinului de identitate
  • CV trainer-ului/ilor
  • Un plan succint al instruirii
  • Oferta financiară (în MDL)
  • Referinţele vor fi înalt apreciate
 
Consultanţa va fi remunerată pentru 1 zi.
Instruirea este preconizată pentru sfârșitul lunii februarie 2015.  
 
Programele indicate în această cerere de oferte pentru consultanţă sunt prioritare, însă ofertantul este încurajat să adauge și alte subiecte pe care le consideră relevante.
 
Suma indicată în oferta financiară va include orice taxe, impozite sau contribuţii care urmează a fi plătită de prestator sau CRJM conform legislaţiei Republicii Moldova. Oferta nu va putea fi schimbată după termenul limită.
 
Compararea ofertelor financiare va fi realizată în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în  valută străină vor fi calculate la cursul oficial al BNM.
 
Plata va fi efectuată timp de 5 zile bancare de la realizarea instruirii şi semnarea actului de predare-primire. În caz de necesitate, CRJM va oferi o scrisoare de garanţie.
 
Oferta urmează a fi trimisă până la data de 22 ianuarie 2015, ora 15:00 la adresa electronica cristina.turcu@crjm.org.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la:
Cristina Turcu
Directoarea Serviciului Administrativ și Comunicare
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
str. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău
Republica Moldova
Tel: + 373 22 843 601, ext. 107
Fax: +373 22 843 602
Mob: + 373 69369093
Web: www.crjm.org  
 
Asistenţa va fi realizată din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
 
 


facebook