Jan 15, 2015

Anunț de angajare pentru poziția coordonator de proiect


 
Centrul pentru Jurnalism Independent, organizație neguvernamentală pentru sprijinirea jurnaliștilor și a organizațiilor mass-media, angajează pentru o perioadă determinată coordonator de proiect. 
 
Atribuţii și responsabilităţi:
 • Responsabil(ă) pentru procesul de instruire în cadrul proiectului Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism, a activităţilor zilnice ale studenţilor şi formatorilor Școlii
 • Comunicarea cu finanţatorii şi pregătirea rapoartelor finale către aceştia
 • Responsabil(ă) pentru relaţii cu publicul – în special cu studenţii, absolvenţii şi instructorii Şcolii
 • Acordarea de asistenţă experţilor şi instructorilor
 • Colaborarea cu ceilalţi angajaţi ai Şcolii la implementarea diverselor proiecte
 
Criterii de selecţie:
 • Studii superioare
 • Experienţă în domeniul mass-media/ONG-uri
 • Experienţă în coordonarea proiectelor
 • Abilităţi de comunicare şi organizare
 • Abilităţi de scriere şi redactare
 • Cunoaşterea calculatorului şi a programelor de bază
 • Cunoaşterea limbilor romană, engleză şi rusă
 
Persoanele interesate vor prezenta, până la 27 ianuarie 2014, un Curriculum Vitae, o scrisoare de intenţie şi o scrisoare de recomandare la sediul Centrului pentru Jurnalism Independent pe adresa: Str. Şciusev 53, Chişinău 2012, Moldova. 
Tel. (+373 22) 234 236, 21 36 52, 22 75 39; fax 22 66 81
 
Persoana de contact: Nadine Gogu
 
 
Sursa: media-azi.md


facebook