Jan 20, 2015

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) angajează Manager de Birou


 
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), angajează în regim de urgenţă un Manager de Birou. TDV este o organizaţie neguvernamentală de tineret care contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin implicarea societăţii civile în promovarea voluntariatului şi incluziunii sociale.
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • scrie şi administrează proiecte reieşind din scopurile statutare ale TDV
 • este responsabil de elaborarea, actualizarea documentelor interne şi de implementare a strategiei TDV
 • asigură managementului eficient al activităţilor organizaţiei, al resurselor umane, inclusiv financiar-contabile
 • asistă Contabilului după necesitate
 • asistă membrii echipei după necesitate
 • pregăteşte mapele cu materialele necesare pentru desfășurarea şedinţelor/evenimentelor TDV
 • multiplică materialele necesare pentru activităţile din proiect
 • pregăteşte aparatul de fotografiat, şi face fotografii în cadrul evenimentelor/ședințelor
 • organizează și coordonează activitățile de caritate TDV
 • supervizează Programul de voluntariat TDV
 • coordonează la nivel logistic activităţile TDV şi ale Coaliţie voluntariat
 • monitorizează resursele financiare ale TDV, cum ar fi banii interni (cotizaţiile membrilor) și banii existenți în cadrul proiectelor
 • procură şi aprovizionează consumabile şi materiale necesare desfăşurării activităţii TDV în condiţii optime de calitate şi la timp
 • coordonează cu voluntarii diverse activități de care e responsabil (verifică poşta, colectează facturile fiscale și alte documente necesare activității etc.)
 • verifică de 2 ori pe săptămână căsuţa poştală
 • comunică cu persoana care deserveşte echipamentul tehnic şi procură echipament pentru a asigura întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice
 • coordonează cu echipa TDV menţinerea curăţeniei în oficiul TDV
 • întocmeşte rapoarte şi alte documente referitoare la activitatea logistică din cadrul TDV
 • realizează rapoarte pentru Consiliul de Conducere şi Finanţatori
 • menţine şi dezvoltă paginile de internet TDV şi ale Coaliţiei Voluntariat
 • reprezintă TDV la diverse evenimente naţionale şi internaţionale unde nu poate participa Directorul Executiv sau alţi membri ai echipei
 • dezvoltă, menţine şi consolidează relaţii pe termen lung cu partenerii şi finanţatorii
 • asigură comunicarea cu mass-media pentru promovarea activităţilor TDV
 
Cerinţe:
 • buna cunoaştere a sectorului nonguvernamental
 • spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent
 • experienţă în scrierea şi administrarea proiectelor
 • experienţă în activităţi de logistică şi monitorizare financiară
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV
 • interes permanent pentru activităţi de voluntariat şi caritate
 • gândire strategică, capacitatea de a delega sarcini şi de a respecta termenul limită
 • capacitatea de adaptare şi implementare
 • comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele TDV
 • disciplină profesională
 • îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate
 • abilităţi de comunicare orală şi scrisă, lucru în echipă, management, negociere, prezentare
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu)
 • abilităţi de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Internet) şi a altor echipamente informatice
 
Program de lucru: flexibil, full time (8 ore pe zi, 5 zile în săptămână).
Salariu: negociabil
 
Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră şi scrisoarea de motivare la adresa tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 26 ianuarie 2015. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.
 
Pentru detalii contactaţi:
Antonina FONARI, Preşedintă TDV
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii si activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 079 450 027
E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com
 
 
 


facebook