Jan 20, 2015

Elevii vor învaţă care sunt instituţiile şi valorile UE


 
 
Elevii din peste 1200 de instituţii de învăţământ din Moldova vor fi informaţi despre instituţiile, misiunea şi valorile Uniunii Europene. Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat proiectul „Promovarea Uniunii Europene în şcolile din Republica Moldova”. Proiectul este susţinut financiar de către FHI 360, cu 1 milion de lei, şi urmează a fi implementat în toate raioanele din ţară. Proiectul este susţinut şi de trei ministere – Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Preşedintele CNTM, Doru Curoşu, a spus că pentru Republica Moldova vectorul european este primordial. „CNTM şi-a propus să aducă cunoştinţele şi informaţiile necesare mai aproape de elevi, pentru a le face cunoscute care sunt oportunităţile, beneficiile, valorile pe care se bazează UE”, a menţionat Doru Curoşu.

Coordonatorul Direcţiei Politici de Tineret a CNTM, Galina Petcu, a spus că, în cadrul proiectului, Centrul Educaţional Pro Didactica a elaborat Ghidul profesorilor privind organizarea activităţilor social-educative de promovare a UE în şcolile din Republica Moldova. În baza acestuia, pe 22 şi 23 ianuarie, vor avea loc instruirile pentru coordonatorii locali responsabili de implementarea proiectului la nivel de raion. Aceştia, urmează să familiarizeze directorii pe educaţie din şcolile participante la proiect cu privire la activităţile ce vor fi desfăşurate în următoarele etape.

Activităţile de familiarizare a elevilor cu noţiunile de bază ce ţin de UE se vor desfăşura timp de trei săptămâni, în perioada  9-27 martie. La finalul proiectului, în luna mai, în şcolile participante va fi organizată o serie de „târguri” ale UE. Fiecare instituţie în parte va decide propriul program pentru aceste evenimente.

Viceministrul tineretului şi sportului, Sergiu Stanciu, a subliniat că acest proiect va fi util pentru elevi. „Avem obligaţia şi datoria de a comunica cu oamenii, şi în mod special cu tinerii, de a-i familiariza cu aceste valori. Se vorbeşte mult despre aceste valori, dar nu suficient”, a spus viceministrul. Şi reprezentantul Ministerului Educaţiei, Corina Lungu, a spus că este necesar să fie promovate valorile UE.

Antrenaţi în procesul de promovare a UE în rândul tinerilor vor fi şi lucrătorii de tineret din cadrul centrelor prietenoase tinerilor. Prestatorii de servicii publice împreună cu specialiştii de tineret vor organiza activităţi neformale şi festive în comunităţile lor.

CNTM este o organizaţie ce promovează interesele tinerilor din Moldova, contribuie la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfăşurarea programelor şi activităţilor de instruire, informare, lobby şi consultare.
 
 
Sursa text și foto: ipn.md


facebook