Jan 20, 2015

Cerere de oferta servicii tipografice


 
Centrul Naţional de Mediu anunţă concurs de selectare a ofertelor de design, machetare şi tipar a publicaţiei – Ghidul „Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice”.

Centrul Naţional de Mediu este în proces de implementare a proiectului „Râurile noastre – provocarea apelor transfrontaliere”, finanţat în cadrul programului de granturi GEF/UNDP. Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea managementului apelor din bazinul fluviului Nistru prin implicarea comunităţilor în acţiuni de monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii apelor în afluenţii fluviului Nistru, care traversează teritoriul R.Moldova. 

În cadrul proiectului menţionat va fi publicat ghidul privind „Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice”. Publicaţia este adresată elevilor şi studenţilor, respectiv designe-ul publicaţiei trebuie să fie atractiv şi prietenos pentru utilizatorii grupului ţintă menţionat. Astfel, se solicită oferte pentru design, machetare şi tipar al ghidului conform următorilor parametri tehnici:
- Format: 165 x 240
- Culori: full color
- Număr pagini: 136 + copertă
- Hârtie: preferabil reciclată
- Tiraj: opţiunea de preţ 1 – 1000 exemplare
opţiunea de preţ 2 – 2000 exemplare
- Termen de executare: până pe 28 februarie 2015

Cerințe obligatorii față de ofertanți:
- Persoane juridice din Republica Moldova
- Experienţă în design, machetare şi tipar produse tipografice de cel puţin 5 ani

Prezentarea Ofertei și Termenul Limită: Oferta tehnică și financiară va fi expediată pentru ambele opţiuni de preţ menţionate anterior. Ofertele de preţ trebuie să fie calculate la cota zero a TVA, ţinând cont de faptul că proiectul dat face parte din categoria proiectelor de asistenţă tehnică pentru care mărfurile şi serviciile se livrează la cota zero a TVA (HG nr. 246 din 08.04.2010). Oferta financiară se prezintă în lei MD. Oferta tehnică şi financiară se expediază prin poştă sau se prezintă într-un plic sigilat la sediul solicitantului, care se află pe adresa:

Centrului Naţional de Mediu
Str. Bănulescu Bodoni 45, of. 404-405 (clădirea „Acorex”)
Mun. Chişinău, MD-2012
Republica Moldova

Termenul limită pentru prezentarea ofertelor este 30 ianuarie 2015.

Deschiderea plicurilor cu oferte va avea loc pe data de 02 februarie 2015. Toate companiile care vor prezenta oferte, vor fi anunţate despre rezultat în formă scrisă. 

Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: iuliana.cantaragiu@environment.md sau la telefon 060840075
 
 
Sursa text și foto: comunicate.md


facebook