Jan 27, 2015

FES lansează concursul de înscriere la Academia Politică FES 2015


 

Unul din obiectivele Fundaţiei Friedrich Ebert (FES) este de a participa la formarea unei noi generații de politicieni care să reprezinte cu devotament și competență interesele comunităților din care fac parte, oferind soluții social-democrate sustenabile.

 

În această ordine de idei, Fundaţia Friedrich Ebert (FES) anunţă un concurs de înscriere la academia politică pentru tineri politicieni şi tineri activi social care doresc să-și perfecționeze cunoștințele și abilitățile politice în cadrul unui program de instruire inovativ. În cadrul academiei politice vor fi oferite 25 de burse.

 

Fundația Friedrich Ebert (FES) este cea mai veche fundație politică din Germania. Aceasta servește valorile fundamentale ale democrației sociale și se implică peste tot în lume în favoarea unei politici pentru libertate, solidaritate și echitate socială. Tematicile centrale ale FES sunt: societatea echitabilă, inovație și progres, cultura democratică, globalizarea solidară.

 

În Republica Moldova, Fundația Friedrich Ebert activează din 2002, scopul fiind promovarea  democrației, a statului de drept și a justiţiei sociale. Fundaţia Friedrich Ebert sprijină şi încurajează grupuri şi persoane care promovează valorile social-democraţiei, susţine eforturile de găsire a ideilor şi iniţiativelor care urmăresc progresul democratic, social şi economic; promovează discursul public de ţinută înaltă care are puterea sa iniţieze şi să orienteze politici diverse în mod democratic. Implicarea Moldovei în discursul european, trans-atlantic şi mondial privind noile provocări la adresa libertăţii, prosperităţii, dreptăţii şi păcii constituie o parte importanta a "portofoliului de afaceri" al FES.

 

Structura programului

Programul de instruire cuprinde 3 module:

 

Modulul I: Social- democraţia versus alte curente politice

Participanţii vor afla despre ce este social-democraţia in sec. 21 şi care sunt provocările cu care se confruntă aceasta; care sunt valorile şi scopurile social-democraţiei şi prin ce se deosebeşte de alte modele sociale/curente politice; se vor familiariza cu practica social-democraţiei în alte ţări, etc.

 

Modulul II: Retorică politică şi modele de comunicare politică

Va dezvolta abilităţi şi cunoştinţe de:

- prezentare în public

- structurare a discursurilor

- comunicare persuasivă

- liderism oratoric

- imagine şi carismă politică

- comunicare cu mass-media

- polemică şi dezbateri

 

Modulul III: Buna guvernare

Acest modul va oferi participanţilor competenţe cheie care îi vor ajuta să fie mai eficienţi, în special în contextul interacţionării cu alte organizaţii şi cu administrația publică în politici cheie sau domenii tematice de interes pentru ei.

 

Acest modul va permite participanţilor să înţeleagă mai bine ce este guvernarea; să cunoască şi să înţeleagă cum poate fi influenţată administraţia publică; să înveţe şi să înţeleagă standardele internaţionale şi practicile de guvernare; să contribuie eficient şi constructiv la politicile publice şi la procesul decizional în mod independent; să se organizeze pe sine, organizaţia şi partenerii de o manieră care creşte profesionalismul, credibilitatea, transparenţa şi eficienţa.

  

La fiecare dintre cele 3 module vor fi prezentate exemple de bune practici şi idei noi de către vorbitori invitaţi cu experienţă politică relevantă. Modulele programului vor fi ţinute de traineri cu pregătire excelentă care înţeleg necesităţile unui tânăr politician în formare.

 

Fundaţia Friedrich Ebert oferă absolvenţilor din programele sale de pregătire o atenţie deosebită şi caută să menţină o legătură cât mai strânsă cu ei şi după terminarea programului de instruire în alte formule de cooperare: invitaţii la mese rotunde şi conferinţe, sprijin pentru proiecte locale, suport informativ etc.

 

 

Calendarul, locul şi modalitatea de desfăşurare a programului

Cele 3 module de instruire se vor desfăşura în perioada lunilor martie-octombrie 2015. Cursurile se vor ţine atât seara cât şi în week-end.

 

 

Condiţii de participare

Pentru a fi eligibili, participanţii la academia politică FES, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă vârsta cuprinsă între 20 si 35 de ani
  • să aibă o implicare activă în viaţa socială
  • să nu mai fi participat la programe de training organizate de FES

 

Participanţii la programul de instruire îşi asumă angajamentul de a frecventa toate sesiunile cu maximă implicare în procesul de instruire (efectuarea temelor pentru acasă, lecturi etc.).

 

Selectarea participanţilor se va face în bază de concurs. Doritorii sunt rugaţi să expedieze la adresa de mai jos CV-ul şi un eseu (max. 2 pagini) la una din temele:

 

  1. Libertatea de exprimare: e necesar sau nu să existe limite?
  2. Corupția din sistemul educației: cine se face responsabil?

 

Aşteptăm cererile Dvs. de participare până pe 2 februarie, 2015, la adresa de e-mail natalia.hadei@fes-moldova.org

 

Persoana de contact:

Natalia Hadei, asistent program FES.

Tel. 022 855 832

 

 

 

Sursa text și foto: cntm.mdfacebook