Jan 28, 2015

Granturi de mobilitate pentru participare la evenimente europene de brokerage


 
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Științe a Moldovei, în calitate de partener al proiectului PC7 IncoNet EaP, oferă susținere financiară reprezantanților mediului de cercetare și de afaceri pentru participare la evenimente europene de brokerage și alte activități similare ce au tangență cu Programul Orizont 2020.
 
Inițiativa urmărește creșterea vizibilității la nivel european a instituțiilor locale și stabilirea contactelor de lungă durată cu parteneri europeni, inclusiv în scopul aplicării în comun la Programul Orizont 2020.
 
În acest sens, se acordă susținere financiară persoanelor interesate în sumă de maxim 2000 de euro pentru participarea la evenimente europene de anvergură.
 
Grantul va acoperi următoarele cheltuieli (prin rambursare): transport tur-retur, cazare, diurnă, taxă de participare în conformitate cu regulamentele naționale în vigoare. Este posibil achitarea unui avans în valoare de 75% din suma totală.
 
Eligibilitatea evenimentelor:
Granturile vizează susţinerea participării experților la următoarele tipuri de evenimente:
 • Evenimentele de networking (Networking events) organizate de Comisia Europeană
 • Evenimentele de brokeraj (Brokerage events)
 • Evenimentele internaţionale, organizate de alte reţele europene (Enterprise Europe Network, etc)
 
Prioritățile tematice ale apelului sunt: mediu, energie, sănătate.
 
Lista indicativă a evenimentelor:
 
Eligibilitatea candidaților:
La acest concurs sunt invitaţi să participe cercetătorii din cadrul universităţilor, instituţiilor de cercetare, companiilor ce desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare.
 
a. Criterii de eligibilitate:
 • Să depună formularul de aplicare completat, însoţit de toate documentele solicitate în termenul indicat
 • Să deţină o diplomă de studii postuniversitare şi/sau cel puţin trei ani de experienţă în cercetare
 • Să fie membru sau angajat în una din următoarele tipuri de organizaţii: instituţie de cercetare, asociaţie de cercetare, instituţie de învăţământ superior, IMM activ în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării
 • Să efectueze cercetări în una din următoarele domenii de cercetare tematice ale programului Orizont 2020: sănătate, energie, mediu
 • Să vorbească fluent limba engleză
 
b. Criterii de evaluare:
 • Rezultate ştiinţifice relevante cum ar fi publicaţii, patente, proiecte (40% din punctaj)
 • Experienţă de participare în activităţi de cooperare internaţionale (proiecte de cooperare cu alte ţări, training-uri peste hotare, participare la conferinţe internaţionale) (20% din punctaj)
 • Angajament de participare activă la eveniment: planurile specifice cu privire la eveniment să fie descrise în mod detaliat (40% din punctaj)
 
c. În procesul selecţiei se va acorda prioritate:
 • Femeilor
 • Tinerilor cercetători
 • Activităților adiționale planificate (susţinerea unei prezentări, participarea la sesiunea de postere, planificarea întrevederilor bilaterale etc.)
 
Lista documentelor necesare pentru aplicare:
- CV-ul candidatului
Formularul de aplicare
 
Informație adițională:
 
Aplicațiile se vor transmite pînă la data de 31 ianuarie 2015 la adresa de e-mail:
diana.grozav@h2020.md.
Tel: 022 271671.
 


facebook