Jan 29, 2015

Program de Burse oferit de Republica Populară Chineză


 
În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze și Ministerul Educației al Republicii Moldova, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing, elevilor/studenților cetățeni ai Republicii Moldova li se acordă pentru anul academic 2015-2016, burse de studii la ciclul I și II, precum și stagii de perfecționare.
 
Studiile sunt precedate de un an pregătitor, pe parcursul căruia se va studia limba chineză şi terminologia specifică profilului de specialitate selectat.
 
Candidaţii vor prezenta un dosar cu următoarele acte traduse în limba engleză sau chineză:
 
Formularul de înregistrare completat și imprimat, după transmiterea on-line a acestuia. Formularul poate fi găsit pe site-ul: http://www.csc.edu.cn/laihua.
  1. Copia Diplomei de Bacalaureat și a Suplimentului acesteia sau Certificatul ce atestă statutul de elev al clasei terminale şi situația şcolară pe anii de liceu (pentru absolvenţii de liceu, promoția 2015).
  2. Proiectul de studiu/cercetare/ creație artistică pe durata stagiului de practică.
Candidații care solicită o bursă la profilul Artă vor prezenta și un CD cu lucrările personale.
  1. 2 scrisori de recomandare din partea a două cadre didactice din domeniul în care se solicită bursa.
  2. Certificatul medical, completat în limba engleză (poate fi găsit pe site-ul http://www.csc.edu.cn/laihua sau poate fi primit de la reprezentantul Ministerului Educației). Certificatul medical se va depune în copie, originalul păstrându-se la candidat.
  3. Scrisoarea de acceptare la studii din partea universității în care urmează a se realiza studiile (în cazul în care această scrisoare nu va fi prezentată, Consiliul Burselor din China își asumă dreptul să facă unele modificări privind opțiunile care au fost indicate în formularul de înregistrare referitor la modulul selectat, durata studiilor sau instituția de învățământ superior în care se vor realiza studiile).
  4. Certificatul care atestă cunoașterea limbii chineze (HSK).
 
Procedura de înscriere:
  1. Înregistrarea on-line pe site-ul http://laihua.csc.edu.cn, cu utilizarea numărului de înregistrare unic pentru candidaţii din Republica Moldova: Agency No. 4981.
  2. Dosarele se vor depune la Ministerul Educației, Direcţia Relaţii internaţionale și integrare europeană, în 2 exemplare, până la data de 10 aprilie 2015.
 
Important:  Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de către candidați.
Informații suplimentare despre programul de burse pot fi găsite:
tel: 0 (22) 23 80 61
 
 
Sursa: edu.gov.md


facebook