Jan 30, 2015

Concurs pentru selectarea unui manager comunicare (Part-Time)


 
Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv al celui audiovizual local.
 
În cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE” (septembrie 2014 – decembrie 2016) se urmăreşte consolidarea capacităţilor mass-media regionale în utilizarea diverselor platforme de difuzare a informaţiei (emisie terestră, cablu, on-line, inclusiv reţelele sociale, în vederea informării obiective, veridice, nepărtinitoare şi relevante a cetăţenilor despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE semnat de Republica Moldova, pentru a sprijini populaţia ţării în efortul de dezvoltare democratică a Republicii Moldova şi înaintării pe calea integrării europene. Proiectul este realizat cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul de Stat al Statelor Unite.
 
Pentru a asigura necesităţile de expertiză media în activităţile de comunicare şi vizibilitate în vederea atingerii rezultatelor scontate, programul mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs de selectare a unui manager de comunicare (part-time) în cadrul proiectului respectiv.
 
Responsabilităţi:
  • Coordonarea activităţilor de comunicare şi relaţii cu publicul/mass-media în cadrul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiei necesare.
  • Coordonarea activităţilor de vizibilitate şi diseminare a rezultatelor intermediare şi finale ale proiectului şi a produselor audiovizuale obţinute.
  • Coordonarea cu beneficiarii din proiect a abordărilor comune în acţiunile de comunicare, vizibilitate şi diseminare a informaţiei relevante privitor la activităţile, rezultatele şi produsele audiovizuale lansate în cadrul proiectului.
  • Elaborarea unui plan de comunicare şi vizibilitate pe toată durata proiectului.
  • Alte responsabilităţi relevante pentru funcţia respectivă.
 
Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism de minim 5 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, cunoaşterea domeniului audiovizual, abordare în cunoştinţă de cauză a problemelor de etică profesională şi profesionalism media, abilităţi de operare PC, cunoaşterea limbilor română şi rusă, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
 
Dosarul prezentat de candidat va include:
  • Curriculum Vitae*
  • Scrisoarea de motivare pentru participare în concurs
  • (opţional) Exemple de documente scrise (pe suport de hârtie sau link web), care ar permite comisiei de concurs să cunoască experienţa candidatului în întocmirea comunicatelor de presă, anunţurilor, rapoartelor etc., precum şi cea de participare la emisiuni radio/TV, publicaţii în presa scrisă, on-line şi altă informaţie relevantă pentru funcţia anunţată în concurs.
 
*Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitate de muncă.
 
Evaluarea dosarelor
Dosarele participanţilor la concurs vor fi examinate de comisia de concurs special constituită de Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova, care va acorda candidaţilor punctaje pentru calitatea dosarelor şi calificare, precum şi pentru suplimentele opţionale. În caz de necesitate, candidaţii vor fi invitaţi la interviu.
 
Prevederi speciale
Managerul de comunicare va fi angajat de FSM prin contract de muncă cu normă redusă (part-time). Salariul de funcţie pentru candidatul selectat va fi stabilit în limitele bugetului disponibil.
 
Depunerea dosarelor
Persoanele interesate vor depune dosarele într-un plic sigilat cu menţiunea „Concurs Program Mass-media: Manager comunicare proiect”, nu mai târziu de 06 februarie 2015, ora 17:00, la Fundaţia Soros-Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova. Dosarele pot fi expediate şi în format electronic pe adresa icerevatii@soros.md. 
 
Contacte:
Victoria Miron, Director de program, vmiron@soros.md 
Ion Cerevatîi, Coordonator proiect, icerevatii@soros.md 


facebook