Jan 30, 2015

Ministerul Educaţiei anunţă un CONCURS


 
 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de directori a două instituţii de învăţământ. Este vorba despre Colegiul Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Lipcani şi Școala Profesională din comuna Cărpineni, raionul Hîncești.
 

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice sau superioare universitare corespunzătoare profilului instituţiei de învăţământ, are vechime pedagogică de cel puţin cinci ani, nu au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

 

Candidaţii trebuie să posede limba română (la nivel de comunicare în localităţile preponderent populate de minorităţile naţionale), să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei şi să nu aibă antecedente penale.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ prezintă la Ministerul Educaţiei, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs:

1. cererea de înscriere la concurs

2. copia actului de identitate

3. curriculum vitae

4. copiile legalizate ale actelor de studii

5. copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial

6. copia legalizată a carnetului de muncă

7. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare şi la programe/proiecte educaţionale

8. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic

9. certificat de cazier judiciar

10. programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru o perioadă de 5 ani

11. cuprinsul dosarului în două exemplare

 

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei, în biroul 446. Mai multe detalii aflaţi la numerele de telefon: 23 48 38 şi 23 27 21.

 

 

Sursa text și foto: realitatea.mdfacebook