Jan 30, 2011

Biroul Asociat de Avocaţi „Pantîru şi Străisteanu” angajează secretar-curier


Titlul Postului: Secretar-curier
Locaţia: Biroul Asociat de Avocaţi „Panţîru şi Străisteanu”, str. Puşkin 26, et. 3 Chișinău
Orele de lucru: 2-3 ore pe zi
Remunerarea inițială: 500 MDL pe lună
Cheltuielile de transport sînt acoperite de Birou.
Persoana angajată va îndeplini sarcinile și atribuțiile sale sub supravegherea juristului Biroului.
Responsabilităţi de bază:
1. Înregistrarea și expedierea corepondenței;
2. Primirea, transmiterea, livrarea și recepționarea coletelor, plicurilor și altor documente;
3. Copii și îndosarierea documentelor;
4. Îndeplinirea funcțiilor administrative pentru buna funcţionare a oficiului (plasarea comenzilor
pentru birotică, apă şi alimente, repararea echipamentului tehnic şi a telecomunicaţiilor);
5. Răspunde la apelurile telefonice și notează mesajele vocale cu transmiterea lor către destinatar;
Calitățile esențiale
1. Inițiativă
2. Responsabilitate
3. Punctualitate
4. Subordonare
Calificările minime
1. Studii medii complete
2. Permis de conducere
3. Cunoașterea limbii de stat

Scrisoarea de motivare vă rugăm să o expediați la adresa dpuica@dis.md. Pentru întrebări ne puteți
contacta la tel. 222 -697.

Daniela Puica
Juristă
BAA "Panţiru şi Străisteanu"
str. Puşkin 26, et.3
mun. Chişinău, MD-2012
tel. 222 697facebook