Sep 10, 2015

Anunț pentru proiecte și programe culturale din R. Moldova


Fundaţia Iaşi Capitală Culturală Europeană așteaptă până la data de 20 septembrie 2015 propuneri de proiecte culturale din Republica Moldova pentru includerea acestora în dosarul de candidatură al Iașiului pentru câștigarea acestui titlu pentru anul 2021.

 

Proiectele pot fi depuse atât de operatori culturali de stat și independenți, dar și de către persoane fizice, iar propunerile selectate pentru a face parte din agenda culturală Iași 2021 vor beneficia de finanțare pentru a fi implementate. Cuantumul finanțării va fi stabilit în urma definitivării bugetului general destinat agendei culturale. De asemenea, proiectele vor beneficia de consultanța echipei de experți pentru a fi detaliate și integrate în programul cultural.

 

Propunerile pot viza următoarele arii tematice: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, fotografie, film), patrimoniul cultural (revitalizare urbană, conferințe, workshop-uri) sau industriile creative (design vestimentar, animație, arhitectură, jocuri pe calculator, advertising, meșteșuguri, software și computer games).

 

De asemenea, trebuie să se țină cont de următoarele criterii de evaluare:

-proiectul trebuie să fie original (să nu copieze proiecte ale orașelor competitoare din România, ori deja capitale europene ale culturii);

-să aibă dimensiune europeană (coproducție Iași şi alte orașe europene); să existe posibilitatea exportării/dezvoltării proiectelor și evenimentelor în Chișinău și Cernăuți;

-să respecte conceptul dosarului de candidatură Iași 2021.

 

Pentru a fi luată în calcul, o propunere de proiect trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări:

1) Care este conceptul proiectului? (maximum 400 cuvinte)

2) Ce aduce nou acest proiect? Cu ce este diferit? (maximum 300 cuvinte)

3) Care sunt pașii principali de implementare? (maximum 200 cuvinte)

4) Care este bugetul total estimat al proiectului, exprimat în lei românești? (nu este necesară o defalcare)

5) Vă rugăm să enumerați/prezentați o serie de posibili parteneri la nivel european. (maximum 200 cuvinte)

6) Proiectul propus poate fi replicat în Chișinău și/sau Cernăuți? (DA/NU)

 

Pentru a depune un proiect, cei interesaţi sunt rugaţi să completeze formularul disponibil aici (https://goo.gl/7PQQxM) până la data de 20 septembrie 2015, pe baza ghidului de aici (http://goo.gl/WfCeta), unde poate fi consultată grila de evaluare a proiectelor culturale, componenţa comisiei de experţi, dar şi alte detalii necesare.

Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să ne trimiteți e-mail la adresa contact@iasi2021.ro.

Contact Fundația Iași Capitală Culturală Europeană 2021

 

 

Iulian BOIA
Director executiv

Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană 2021
E: iulian.boia@iasi2021.ro
M: +40 766 224 140
W: Iasi2021.ro | Facebook: facebook.com/iasi2021facebook