Nov 11, 2015

Cursuri de instruire pentru obtinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat


Locuri vacante pentru instruirea viitoarelor instituţii gazdă a activităţii de voluntariat - 16, 17 și 18 noiembrie 2015!

 

Instituțiile și organizațiile interesate se pot înscrie pentru următoarele instruiri care vor avea loc pe 16, 17 și 18 noiembrie 2015. În 16 și 17 noiembrie instruirile vor fi susținute în limba română, iar în 18 noiembrie în limba rusă. În data de 10,11 și 28 septembrie, 6, 12 și 13 octombrie și 2, 3, 4 și 5 noiembrie 2015, au avut loc primele 10 instruiri din cele 14 preconizate privind pregătirea dosarului pentru obținerea STATUTULUI DE INSTITUȚIE GAZDĂ A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT! 

 
Informații logistice pentru ultimele 11 instruiri:
* Date de desfășurare: 16, 17 și 18 noiembrie.

  •  
  • Participarea la instruire este gratuită: Participanții vor beneficia din partea organizatorilor TDV de prânz la restaurantul La Plăcinte și de pauze de ceai / cafea. Transportul participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate.
  •  
  • Participanți: La fiecare instruire pot aplica 20 organizații / instituții de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Până acum sunt înregistrate 86 de organizații pentru cele 280 de locuri disponibile. Principiul de selecţie este primul venit primul servit. Înregistrarea se face pe tdv_secretariat@yahoo.com sau la numerele de telefon 022 567 551 şi 079 450 027. Persoana de contact: Irina Ivăncescu.
  •  
  • Cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o DELEGARE care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă: „Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie, telefon] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie/adresă/telefon] la cursul de instruire care vizează pregătirea dosarului pentru obtinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila.
  •  
  • Locație de desfășurareCentrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari  (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” (intrarea prin curtea din spatele clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt).
  •  
  • Agendă și program: instruirea va avea loc între 10:00 – 17:00 și este desfășurată de trainerii de la Academia Nicolae Dumitrescu. Pentru mai multe detalii vedeți anexată Agenda instruire certificare voluntariat.

 

Instruirile se desfăşoară în cadrul proiectului TDV „Motivarea şi implicarea organizaţiilor de tineret ca instituţii gazdă a activităţii de voluntariat”,  finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin intermediul Programului de Granturi 2015, cu sprijinul proiectului „Consolidarea resurselor umane și financiare pentru dezvoltarea sectorului societății civile din Republica Moldova implicat în activități de voluntariat”, susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360.
 


facebook