Nov 11, 2015

Fundația Est-Europeană anunță Concursul de granturi în domeniul susținerii grupurilor vulnerabile din Republica Moldova “Programul Suport pentru Grupuri Vulnerabile”


În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA. Unul dintre componente este Programul „ Suport pentru Grupuri Vulnerabile” care are scopul de a extinde accesul grupurilor vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile. Fundația Est-Europeană (FEE) va oferi suport partenerilor săi pentru a asista autoritățile locale și cetățenii din comunitățile selectate în procesul de integrare socială a grupurilor vulnerabile prin intermediul consolidării capacităților, creării de servicii sociale în parteneriat cu administrația publică locală și organizarea campaniilor de advocacy. 
 
Prioritățile Programului
 
Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială. 
 
Mai jos puteți accesa Termenii de Referință. 
 
FEE va oferi suport partenerilor din comunități pentru a facilita procesul de integrare a copiilor cu dizabilități și în dificultate în sistemul educațional general. De asemenea, se va acorda suport pentru elaborarea materialelor metodologice pentru profesori și asistenți sociali, pentru elaborarea curriculei de tranziție pentru copiii cu dizabilități care provin din internate și școli auxiliare, fiind organizată, de asemenea, instruirea profesorilor și tutorilor, cu implicarea organizațiilor active din domeniu.
 
FEE va oferi sprijin partenerilor care vor lucra în parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea niște mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. 
 
Se va oferi, de asemenea, suport pentru acoperirea nevoilor persoanelor în etate prin crearea de centre comunitare, care vor oferi sprijin pentru aceștia pentru a le facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestui grup social.
 
FEE va susține inițiativele care valorifică principiile drepturilor omului de egalitate și nediscriminare, informare și participare, responsabilitate și contribuie la incluziunea socială, îmbunătățirea guvernării locale și a calității vieții oamenilor.
Prioritățile proiectelor vor fi identificate și aprobate cu implicarea plenară și consultarea beneficiarilor, precum și cu asigurarea dreptului lor asupra inițiativelor. Inițiativele proiectelor vor corespunde cu necesitățile grupurilor vulnerabile, cu atenție sporită pe incluziunea socială și promovarea oportunităților egale.
 
Criterii de eligibilitate
Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt ONG-urile înregistrate oficial și care oferă servicii publicului general din regiunea în care activează. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru în susținerea grupurilor vulnerabile. 
Proiectele vor include în mod obligatoriu colaborarea cu administrația publică locală și cu mediul de afaceri din regiunea vizată. 
 
Formularul de Aplicare si Modelul de Buget le gasiți pe: http://eef.md/index.php?pag=page&id=921&l=ro
 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22 noiembrie 2015, ora 23:59.
 
Adresă, informații de contact și prezentarea propunerilor:
 
Întrebări și detalii suplimentare la necesitate pot fi direcționate la adresa de email concurs@eef.md (cu moldovaeef@gmail.com în copie) cu Subiectul „Întrebări/Detalii Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.
Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile” trebuie să fie depuse la adresa de mai jos până la 22 noiembrie 2015:
 
Fundaţia Est-Europeană
Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
 
sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md (cu moldovaeef@gmail.com în copie) cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.
Pentru mai multe informații va rugăm să apelați la numerele de telefon:
Tel. +373 22 23 5343 (ext.118)
 
Nota bene!
- Partidele politice, organizațiile religioase, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs;
- Rezultatele concursului sunt definitive.
Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.
 
 
 Descaracă documente ataşate
 


facebook