Nov 29, 2015

“Egalitatea de gen în Republica Moldova: perspectiva societăţii civile”


 

Fundaţia Est-Europeană şi Platforma pentru egalitate de gen organizează pe 9 decembrie 2015 Conferința națională “Egalitatea de gen în Republica Moldova: perspectiva societăţii civile”. Programul are ca scop susținerea participării sporite a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor printr-un mediu adecvat pentru participarea lor semnificativă și prin sporirea capacităților femeilor până la, în timpul și după alegerile parlamentare și cele locale. 

 

Evenimentul va cuprinde patru sesiuni tematice: (i) Cota minimă de reprezentare pentru ambele sexe în Parlament şi Guvern: pledoarie şi provocări; (ii) Concediul paternal: mituri vs. oportunităţi; (iii) Politici–cadru în domeniul egalităţii de gen: prevederile care trebuie incluse în noul program pentru egalitatea de gen; (iv) coordonarea eforturilor societăţii civile pentru promovarea egalităţii de gen în politică şi în alte sfere ale vieţii.

 

La eveniment vor participa reprezentanți ai societății civile, instituțiilor de stat, punctele focale de gen din administraţia publică centrală, reprezentanți ai sectorului de afaceri, comunității internaționale și diplomatice, experți independenți și mass-media.

 

Participanții vor examina situația curentă și vor face schimb de experiență privind situaţia actuală, oportunitățile și provocările în domeniul abilitării femeilor în politică şi alte sfere ale vieţii. În urma dezbaterilor din cadrul conferinței, va fi elaborat un document  final cu recomandări pentru acțiuni ulterioare.

 

Conferința este organizată în cadrul Proiectului „Femeile în politică”, implementat în parteneriat cu UN Women, PNUD Moldova şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susținerea Guvernului Suediei.

 

Locul de desfășurare: Centrul ARTICO (bdul Ștefan cel Mare 169, et. 3).

Timpul de desfășurare: orele 09.00 și 17:30.facebook