Dec 11, 2015

ONU Moldova premiază realizările notabile în domeniul drepturilor omului în 2015


Organizația Națiunilor Unite în Moldova a premiat pe 10 decembrie curent realizările remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova în 2015 în cadrul unei ceremonii, transmisă în direct de posturile publice Moldova 1 și Radio Moldova.

 

Organizată începând cu 2004 în fiecare an pe 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului, Gala Premiilor ONU are drept scop evidenţierea şi premierea celor mai valoroase, inovatoare, eficiente și participative iniţiative şi acţiuni de apărare şi promovare a drepturilor omului în Moldova.

 

“Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Omului, și cea de-a 67-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului! Vom marca acest eveniment prin recunoașterea curajului, creativităţii, și modelelor inspiraţionale ale campionilor din domeniul drepturilor omului, organizații și persoane care vor primi premii pentru contribuția lor esențială pentru a avansa agenda drepturilor omului în Republica Moldova și pentru a nu lăsa pe nimeni deoparte,” a afirmat Dafina Gercheva, coordonatoarea rezidentă ONU / reprezentanta permanentă PNUD în Moldova.

 

Ediția din 2015 a inclus șase premii pentru realizări importante în domeniul drepturilor omului:  

 

  • Alianța INFONET pentru promovarea unei abordări inovatoare și incluzive în asigurarea dreptului persoanelor cu dezabilități de a participa la alegeri;

 

  • „Floare de Cireș”, o companie socială, pentru promovarea dreptului persoanelor cu dezabilități la muncă și  viață independentă; 

 

  • “Inițiativa Pozitivă”, pentru sensibilizarea opiniei publice și creșterea vizibilității persoanelor care trăiesc cu HIV;

 

  • Oleg Brega, activist civic și candidat independent la alegerile parlamentare din 2014, pentru promovarea activă a transparenței și dreptului de a fi ales în calitate de candidat independent, inclusiv pentru grupurile subreprezentate;

 

  • Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, o instituție publică autonomă, pentru poziția sa proactivă și angajamentul de a lupta împotriva discriminării și sensibilizarea opiniei publice cu privire la egalitate;

 

  • Asociaţia Comunitară Locală “Sângereii Noi” pentru eforturi consolidate în implementarea unei abordări bazate pe drepturile omului în dezvoltarea comunitară.

 

Totodată, activista şi apărătoarea drepturilor omului Nata Scobioală a primit o diplomă de mențiune pentru angajamentul remarcabil în căutarea dreptății pentru cei aflați în nevoie, oferirea șansei de a fi auziți și pentru activitatea umanitară.

 

„Toţi suntem diferiţi şi aceasta  firesc. Avem etnii, gen, religie, stare de sănătate şi ideologii diferite. ceea ce ne uneşte însă pe toţi e domeniul drepturilor omului. Iar această zi constituie un prilej de a reitera angajamentul nostru de a avansa agenda drepturilor omului”, a afirmat Vladimir Ţurcan, preşedintele Comisiei parlamentare pentru  drepturile omului și relații interetnice.

 

Premianții au fost selectați în baza unui proces de consultări publice, aceștia fiind evaluați ulterior de un Comitet experți din care fac parte parteneri de dezvoltare şi reprezentanţi ai societăţii civile, inclusiv din UTA Găgăuzia şi regiunea transnistreană. Printre criteriile utilizate în procesul de evaluare au fost creativitatea, perseverența, devotamentul și curajul demonstrat în promovarea drepturilor omului, precum și impactul acestor acțiuni asupra vieții oamenilor.

 

2015 a adus o serie de realizări pe domeniul drepturilor omului. 2015 a fost anul când Avocatul Poporului a fost numit de Parlament în baza noii legi. Tot în acest an Consiliul Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a luat decizii cheie şi a monitorizat cazuri de rezonanţă. Totodată, a finalizat procesul de implementare a unor documente cheie de politici, cel de-al doilea Plan de acţiuni în domeniul drepturilor omului şi cel de-al doilea Program naţional de asigurare a egalităţii de gen, precum şi cel de-al doilea Plan de acţiuni pentru susţinerea romilor. În septembrie, Republica Moldova a fost vizitată de raportoarea specială ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități, care a făcut o evaluare critică şi onestă a situaţiei.

 

În același timp, 2016 presupune pentru Republica Moldova cea de-a doua revizuire periodică universală în domeniu, care e efectuată de Consiliul pentru drepturile omului al ONU. De asemenea, se va oferi oportunitatea de a pune în aplicare următorul plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului, ţinându-se cont de progresele şi vulnerabilităţile etapelor anterioare.

 

2016 este anul în care sunt aşteptate măsuri tranşante pentru asigurarea egalității, inclusiv adoptarea unei cote de gen pentru partidele politice, capacitatea juridică și reforma dezinstituționalizării, incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități, romilor, persoanelor HIV pozitive, consolidarea în continuare a instituţiilor abilitate cu apărarea drepturilor omului. De asemenea, este nevoie de a ratifica protocoalele opționale la Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și la Convenția privind drepturile persoanelor cu dezabilități.

 

Importanța priorităţilor din domeniul drepturilor omului e demonstrată inclusiv de aşteptata vizită în Republica Moldova din decembrie a Asistentului Secretarului General al ONU pentru Drepturile Omului, Ivan Šimonović.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Laura Bohanţova, tel +373 685 11 883, E-mail:laura.bohantova@one.un.org

 

Galerie foto: https://www.flickr.com/photos/134064857@N06/albums/72157659928534064/with/23670534425/

 

Laura Bohantova

 

Website: http://un.mdhttp://www.un.org/un70

 facebook