Jan 20, 2016

Concurs de granturi pentru prevenirea şi combaterea discriminării în R. Moldova


Fundaţia Soros-Moldova, prin intermediul Programului Egalitate şi Participare Civică, lansează un concurs de granturi pentru prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova.

Scopul programului de granturi este de a contribui la diminuarea discriminării și promovarea diversității și toleranței, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale din Moldova, în domenii precum câmpul muncii, accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului, în domeniul educației, pe criteriu de dizabilitate, stare a sănătății, vârstă, sex, orientare sexuală, origine etnică și alte criterii stipulate în Legea 121 din 25.05.2012.

ELIGIBILE de a participa în cadrul acestui concurs de granturi sunt organizațiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat și sunt active în promovarea drepturilor omului, au experiență de lucru cu grupuri vulnerabile și au capacități de a administra proiecte. Se încurajează formarea de parteneriate cu alte organizații, instituții publice sau agenți economici.

Organizațiile participante la acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură propunere de proiect.

Nu sunt eligibile pentru acest program organizațiile patronale, sindicatele, organizațiile academice, științifice, culturale, ecologice, sportive și religioase, comerciale. Nu vor fi finanțate proiecte care nu se înscriu în scopul acestui program, cele cu caracter religios, proiectele în domeniul protecției mediului, competițiile sportive, proiectele incomplete sau depuse de organizații neeligibile. Fundația nu susține cereri de ajutor umanitar și proiecte de cercetări tehno-științifice, nu oferă granturi pentru suport general instituțiilor și organizațiilor.

DURATA PROIECTULUI nu va depăși 8 luni (perioada de implementare va fi aprilie-noiembrie 2016).

BUGETUL MAXIM a cererii de finanțare nu va depăși 24.600 dolari S.U.A.

Termenii de referinţă şi alte documente necesare pot fi găsite aici 
http://soros.md/grant/finantare-prevenire-combatere-discriminare .

Depunerea dosarului
: Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat la următoarea adresă, nu mai târziu de 22 februarie 2016, ora 15.00: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova.

Pe dosar se va indica următoarele: Programul Egalitate și Participare Civică, concurs de granturi pentru prevenirea și combaterea discriminării. Versiunea electronică a formularului completat al cererii de finanțare, bugetului și chestionarului pentru verificarea abilității de gestionare a grantului va fi transmisă obligatoriu și la adresa de email: elesan@soros.md. Vă rugăm să vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepționate.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directoarea programului Egalitate și Participare Civică, Elena Leşan, prin intermediul poștei electronice (elesan@soros.md) sau telefon: 022-270031, 274480.


facebook