Jan 20, 2016

Petiţiile şi solicitările de informaţii, examinate de către SIS în 2015


Pe pagina web oficială a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a fost plasată  Nota Informativăprivind examinarea petiţiilor parvenite în adresa  SIS, în  anul 2015.

 

Raportul reflectă tematici ce vizează  clasificarea petiţiilor în funcţie de autor; examinarea propriu-zisă a acestora; remiterea către organele de competenţa cărora ţine soluţionarea şi primirea în audienţă a cetăţenilor de către conducerea Serviciului. La fel, raportul conţine reprezentări grafice ale desfăşurării şi variaţiilor  privind examinarea petiţiilor.

 

Pe parcursul anului 2015, în adresa Serviciului au parvenit 643 petiţii, în creştere comparativ cu ultimii 3 ani, tematica problemelor abordate fiind  diversă. Din numărul total, 122 de petiţii au fost adresate în baza prevederilor Legii nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. Datele statistice indicăo diminuare comparativ cu anii precedenţi: 2013 – 168, 2014 – 161. Majoritatea problemelor abordate de către petiţionari la tematica menţionată au fost soluţionate pozitiv, cetăţenilor oferindu-li-se  posibilitatea de a lua cunoştinţă cu dosarul personal al rudelor supuse represiunilor politice. Acestora le-au fost oferite copiile materialelor, certificate de arhivă sau petiţiile au fost remise către Procuratura Generală, pentru a li se elibera certificate de reabilitare, şi doar la 42 de petiţionari le-a fost comunicat oficial că în privinţa persoanelor vizate în solicitări, Serviciul nu dispune de informaţii.

 

Evidenţa numerică semnalează o creştere a petiţiilor adresate în baza Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie. Comparativ cu anul 2014, când au fost înregistrate 14 astfel de petiţii, în anul 2015, în adresa Serviciului au parvenit 30 petiţii, dintre care 18 – de la persoane fizice şi, respectiv, 12 – de la persoane juridice.

 

Materialul integral inclusiv statistica detaliată poate fi găsit pe pagina web oficială www.sis.md în compartimentul TRANSPARENŢA /Rapoarte de activitate.

 

Notă: Examinarea petiţiilor, precum şi primirea în audienţă a cetăţenilor de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.689 din 13.11.2009 cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor şi a  Ordinului directorului nr.33 din 31.03.2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de examinare şi executare a petiţiilor cetăţenilor adresate Serviciului.  Alte acte legislative, în baza cărora petiţiile cetăţenilor au fost înaintate în adresa SIS, au fost Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor şi Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

 

 

Centrul comunicare şi relaţii publice

 facebook