Aug 15, 2015

Tender. Servicii printare


 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) anunţă concurs pentru selectarea unei companii, care va presta servicii de printare a Ghidului metodologic și a Curriculum-ului în cadrul programului Integrarea cu respect pentru diversitate – Instruirea simultană a limbilor română și găgăuză, finanțat de Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale OSCE de la Haga.

 

Cerințele față de prestatorul de servicii pentru ghid:

- Machetarea, format A4, 100 pagini;

- Redactarea/stilizare, 100 pagini;

- Design copertă;

- Tipar interior: 2 culori, ofset 150 g/m2,

- Tipar copertă: 4 culori, carton 250 g/m2

- Broşare termoclei.

Tiraj: 100 buc.

 

Cerințele față de prestatorul de servicii pentru curriculum:

- Machetarea, format A4, 80 pagini;

- Redactarea/stilizare, 80 pagini;

- Design copertă;

- Tipar interior: 2 culori, ofset 150 g/m2,

- Tipar copertă: 4 culori, carton 250 g/m2

- Broşare termoclei.

Tiraj: 100 buc.

 

Perioada de prestare a serviciilor: septembrie-noiembrie 2015

Oferta de aplicare, cu semnatură și ștampilă umedă, urmează a fi completată în limba română şi expediată, cu menţiunea „Servicii de printare pentru ghid și curriculum”, prin e-mail (antem.moldova@gmail.comsau depusă la oficiul ANTEM pe adresa: str. Iacob Hâncu 10/1, etajul 3, tel./fax.: 022  24.57.12.

 

Data limită de depunere a dosarelor este 25 august 2015, ora 17:00.

 facebook