Jan 26, 2016

UNFPA lansează Programul de Burse pentru Tinerii Inovatori (Young Innovators Fellowship Programme)


 
UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, lansează Programul de Burse pentru Tinerii Inovatori (Young Innovators Fellowship Programme), la care sunt invitați să aplice tinerii în vârsta de 18-25 de ani.
 
În cadrul programului opt tineri vor fi selectați pentru a efectua un stagiu la sediul UNFPA din New-York pentru o perioadă de trei luni. Ulterior, șase din cei opt tineri vor continua stagiul în Birourile Regionale sau Oficiile de Țară UNFPA din regiunea Asia, Pacific, Africa de Sud și de Est, și regiunea Statelor Arabe, pentru o perioadă de nouă luni. Doi tineri își vor continua stagiul la New-York pe durata acestor nouă luni.
 
Data limită pentru depunerea dosarului este 22 februarie 2016 și poate fi efectuată online pe situl UNFPA la capitolul “Jobs”: http://goo.gl/u43rCL
 
Detaliile privind Programul de Burse pentru Tinerii Inovatori sunt expuse pe pagina oficială UNFPA: http://goo.gl/G3W8gB.
 
Programul de Burse pentru Tinerii Inovatori este finanțat de către Fondul de Inovare UNFPA.

 

 

 

 

Ganna Iovchu, PhD

Ofițer pe Comunicare

UNFPA Moldova

Tel: (+373 22) 214002

www.unfpa.md facebook