Feb 2, 2016

În vizorul ONG-urilor - colectarea de fonduri


 
Proiectul studiului “Colectare de fonduri de către organizațiile societății civile din Republica Moldova din surse autohtone: oportunități și perspective” a fost supus dezbaterilor publice la 2 februarie curent.
 
La evenimentul organizat  de Centrul CONTACT au participat aproximativ 50 de reprezentanți ai ONG-urilor, donatori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și fiscale. 

Scopul evenimentului a vizat prezentarea și discutarea studiului efectuat de experți naționali și internaționali, privind situația actuală din Republica Moldova în domeniul colectării de fonduri și filantropiei; evidențierea oportunităților și perspectivelor de perfecționare a cadrului normativ existent; diseminarea practicilor de succes, acumulate de organizațiile autohtone în acest domeniu. 

Directorul executiv al Centrului CONTACT, Serghei Neicovcen a menționat că societatea civilă trebuie să-și consolideze eforturile în acest domeniu, prin identificarea unor pârghii legale de colectare de fonduri, diminuarea dependenţei organizaţiilor societăţii civile de sursele de finanţare externe, identificarea oportunităţilor de colectarea de fonduri de la potenţiali donatori naţionali şi locali.
 
Daniela Vidaicu, consultant local şi unul din autorii studiului a menționat că există alternative de diversificare a surselor de colectare, iar ONG-urile urmează să studieze mai profund şi să respecte cadrul legal ce reglementează acest domeniu, să manifeste mai multă iniţiativă în identificarea căilor legale de colectare de finanţe, produse, servicii şi alte tipuri de donaţii pentru realizarea scopurilor statutare. 

În context, reprezentanta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Veronica Vragaleva, prezentă la eveniment, a apreciat inițiativa elaborării unui atare studiu, menționând că multe dintre aspectele discutate în cadrul dezbaterilor vor servi drept repere în activitatea insituţiilor statului de perfecţionare şi armonizare a legislației fiscale ce ţine de acest domeniu. Totodată a fost menţionată necesitatea studierii şi generalizării experienţei pozitive acumulate în ţările UE în domeniul reglementării activităţii de filantropie, sponsorizare şi colectare de fonduri. 

Activând în câteva ateliere de lucru, reprezentanţii ONG-urilor au elaborat propuneri pentru ajustarea studiului, în special la capitolele: consolidarea capacităților ONG-urilor în colectarea de fonduri, asigurarea transparenței şi sporirea și responsabilităţi acestora în raport cu donatorii şi societatea, utilizarea mai eficientă a potențialul resurselor locale, dar şi în ceea ce priveşte perfecţionarea cadrul legal care ar trebui să fie unul favorabil pentru ONG-urile care practică colectarea de fonduri. 

Concluziile formulate în urma dezbaterilor, precum și recomandările participanților la eveniment, vor fi utilizate de organizațiile societăți civile pentru a valorifica la maximum potențialul surselor naționale de venit. 

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi. 
Persoana de contact Vasile Cioaric, coordonator de program Centrul CONTACT, 
tel 022, 23-39- 47.

Prezentarea proiectului Studiului „Colectare de fonduri de către organizațiile societății civile din Republica Moldova din surse autohtone: Oportunităţi și perspective” este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin experţilor proiectului şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.
 
 
 
Autor: Centrul CONTACT
Sursa: www.comunicate.md


facebook