Mar 21, 2016

Eficientizarea politicilor anticorupție în vizorul Centrului CONTACT


Peste 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale, mediului de afaceri, instituții publice, mass-media locală și regională, societatea civilă au participat la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor de prevenire a corupției și asigurarea integrității funcționarilor publici.
 
Seria de instruiri s-a desfășurat în perioada 12 februarie – 3 martie în oraşele Teleneşti, Criuleni, Călăraşi, Rezina, Cimişlia şi mun. Bălţi. Experții facilitatori ai Centrului CONTACT au fost Vitalie Călugăreanu, Veronica Butnaru, Iana Spinei și Lilia Carasciuc.

Instruirile sunt parte a proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”, implementat de Centrul CONTACT cu suportul financiar al Uniunii Europene. 

Astfel, în urma instruirilor participanții au căpătat cunoștințe și abilități în domeniul planificării locale, relațiilor cu mass-media și societatea civilă, în monitorizarea și evaluarea politicilor anticorupție. De asemenea, au fost familiarizați cu noțiuni și definiții ale integrității funcționarului public, declarația de integritate și conflictul de interese. 

Următoarea etapă în cadrul acestui proiect este elaborarea planurilor anticorupție la nivel local de către reprezentanții APL și societatea civilă. 

Obiectivul principal al proiectului constă în eficientizarea luptei împotriva corupţiei în sectorul public prin elaborarea şi implementarea a 6 planuri de prevenire a corupţiei la nivel local în 6 unităţi teritorial-administrative din Republica Moldova. 

Proiectul „Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass-media și ONG-urilor locale și regionale”, este implementat de Centrul CONTACT cu suportul financiar al Uniunii Europene și are scopul de a contribui la consolidarea rolului societăţii civile şi mass-media în monitorizarea şi prevenirea corupţiei la nivel local în Republica Moldova prin formarea de capacităţi comune ale ONG-urilor, mass-media şi autorităţilor locale de a implementa iniţiative participative.


Pentru mai multe informații, rugăm să contactați:: Valerian Tăbîrță, e-mail:valerian.tabirta@gmail.com tel: 022 233447.
 
 
Sursa: Centrul CONTACT
 


facebook