Mar 21, 2011

Concurs pentru lucru în proiect


Agenţia pentru Susţinerea Învaţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept, activînd în cadrul Proiectului ,,Perfecţionarea contenciosului electoral prin monitorizarea şi studierea hotărîrilor judecătoreşti", susţinut financiar de către Fundaţia Est-Europeană, anunţă un concurs pentru selectarea:
1) a doi experţi naţionali, competenţi în tematica anunţată, pentru 3 luni ale proiectului;
2) a trei monitori, capabili să activeze în instanţele judecătoreşti din teritoriu, pentru 2 luni ale proiectului.

Condiţii speciale:studii superioare în Drept; Studii post-universitare în Drept, cu specializare în Drept electoral; româna şi engleza fluiente; experienţă în contencios electoral aplicată în cadrul activităţilor de bază sau a proiectelor;un CV relevant;
3) unei persoane capabile să administreze pagina WEB a Agenţiei şi să deservească reţiaua de calculatoare, posesor a unei autorizaţii speciale de prestări servicii.

Pentru relaţii si depuneri dosare: www. agentia.exlege@gmail.com; tel: 56-32-66.

Agentia "EX LEGE"
2/83 Dacia bl.,
Chisinau, Republic of Moldova
0037322 563266 (tel/fax)
0037322 772551 (tel)facebook