May 16, 2011

Recrutare experți și traineri locali


Managementul predării lingvistice

Predarea-învățarea limbii române alolingvilor și cetățenilor străini

Cultura comunicării

Comunicare interculturală

Elaborare de materiale didactice pentru adulții alolingvi

Imersiune lingvistică

Imersiune culturală

Cluburi de discuții

Strategii de dezvoltare

Elaborare de proiecte

PR etc.

Cerințe de bază:

Expertiză de nivel național / internațional în unul din domeniile menționate mai sus;

Experiență de participare în variate proiecte naționale / internaționale;

Disponibilitatea de a participa la proiecte naționale / internaționale;

Cunoașterea excelentă a unei limbi de circulație internațională. În cazul în care sunteți interesat, vă rugăm să expediați CV-ul dvs. la adresa antem.moldova@gmail.com sau depus la oficiul ANTEM: str.: Iacob Hîncu 10/1, tel./fax-24.57.12

Data limită de depunere a dosarelor este 31 mai 2011, ora 18.00. Fiecare expert ce corespunde cerințelor de mai sus va fi contactat individual pentru a fi discutate principiile de colaborare.

Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) este o organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială, care de trei ani implementează un vast Program de instruire lingvistică pentru alolingvi cu susținerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale OSCE de la Haga și a Guvernului Republicii Moldova.

ANTEM
Email : antem.moldova@gmail.com
Date de contact : 245712facebook