Jul 8, 2011

Solicitare scrisoare de interes (servicii de consultanță)


Anunț de angajare part-time
Solicitare scrisoare de interes (servicii de consultanță)

Țara: Republica Moldova
Denumirea proiectului: Crearea unei Biblioteci Electronice Școlare
Deadline: 21 iulie 2011
Durata: 4 luni

SERVICII DE CONSULTANŢĂ (Designer;  UI developer)
Grant Nr. MD1106-02: FY2011 Social Development Civil Society Fund

Centrul de Informare, Instruire și Analiză Socială „CAPTES” a primit finanţare de la Banca Mondială pentru implementarea Proiectului „Crearea unei Biblioteci Electronice Școlare” şi intenţionează să angajeze 2 (doi) specialiști – un designer și un UI developer  pentru serviciile de consultanță, care urmează să fie furnizate în cursul perioadei iulie - decembrie 2011 (timp parţial). Serviciile includ:

Dezvoltarea unui nou sistem informațional la nivel național prin crearea unei Biblioteci Electronice Scolare în scopul îmbunătății nivelului de instruire a elevilor din localitățile rurale și urbane din RM

Consultantul-designer va fi responsabil pentru punerea în aplicare a următoarelor activităţi:

1.1.    Elaborarea conceptului sistemului Bibliotecii Electronice Scolare
1.2.    Elaborarea designului sistemului Bibliotecii Electronice Scolare
1.3.    Implementarea funcționalităților tehnice ale sistemului Bibliotecii Electronice Scolare

Calificări necesare

•    Studii universitare superioare, licențiat în domeniul graficei sau a tehnologiilor informaționale;
•    Minimum 3 ani de experienţă în domeniul tehnologiilor informaționale şi programării;
•    Experiență în realizarea machetelor grafice pentru interfețe WEB; cunoştinţe avansate în Adobe Photoshop / Corel Draw;
•    Bine informat despre ultimele realizări şi standarde din domeniul designului grafic;
•    Portofoliu de lucrări realizate;
•    Abilități foarte bune de comunicare, organizare și lucrul în echipă.


UI developer va fi responsabil pentru punerea în aplicare a următoarelor activităţi:

1.1. Implementarea tehnică a funcționalităților de program pentru implementarea conceptului sistemului Bibliotecii Electronice Școlare, descrise în cadrul caietului de sarcini elaborat;
1.2.Crearea template-ului HTML.

Calificări necesare

•    Studii universitare superioare, licențiat în domeniul tehnologiilor informaționale;
•    Minimum 3 ani de experienţă în domeniul tehnologiilor informaționale şi programării - PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, HTML, CSS;
•    Experiență de lucru cu CMS-urile populare (Joomla, Drupal, Wordpress, Moodle);
•    Portofoliu de lucrări realizate;
•    Cunoștințe avansate în SEO, OOP și MVC;
•    Abilități foarte bune de comunicare, organizare și lucrul în echipă.

Centrul CAPTES invită consultanţii eligibili să îşi manifeste interesul lor în furnizarea de servicii. Consultanţii interesaţi trebuie să furnizeze informaţii, care indică faptul că ei sunt calificaţi pentru a efectua servicii (descrierea de sarcini similare, experienţă în condiţii similare, disponibilitatea unor aptitudini corespunzătoare etc).

Consultanţii vor fi selectaţi în conformitate cu procedurile stabilite de Ghidul Băncii Mondiale: (editia curenta) și în baza regulilor interne ale organizației CAPTES.

Doritorii de a aplica pentru acest concurs sunt rugați să expedieze CV-ul (în format printat sau email) la adresa indicată mai jos până la 21 iulie 2011, ora 17.00.

Centrul de Informare, Instruie și Analiză Socială “CAPTES”
Destinatar: Ghenadie Gorincioi, Coordonator de Proiect
Str. Pușkin 22, Casa Presei, et. 5, ofic. 525
Chişinău, Republica Moldova.
Tel/fax:   +373 22 23 23 67     
E-mail: captes@ong.md

Concursul se va realiza în 2 etape. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați la nr. 23 23 67.facebook