Aug 24, 2011

11 milioane de lei pentru familiile defavorizate din toată Moldova care au copii de vîrstă şcolară


 

 

Familiile din localităţile republicii şi din municipiul Chişinău, cu necesităţi stringente de ajutorare pentru şcolarizare, vor beneficia de ajutoare materiale unice, în valoare totală de circa 11,2 milioane de lei. Potrivit ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, comparativ cu anul de studii 2010-2011, suma pentru anul curent este cu 760 mii de lei mai mare.

 

Astfel, Fondul republican de susţinere socială a populaţiei a alocat 6,6 milioane de lei fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, care vor stabili categoriile beneficiarilor şi mărimea ajutorului acordat. Potrivit ministrului, cuantumul unui ajutor material nu va fi mai mic de 200 de lei pentru copil. „De ajutor material către 1 septembrie vor beneficia familiile numeroase cu 4 şi mai mulţi copii, cele monoparentale, cele în care se educă copii cu dizabilităţi, copiii orfani neinstituţionalizaţi şi alte familii cu venituri mici”, a menționat Valentina Buliga.

 

În Chişinău ajutoarele unice vor fi acordate în sumă totală de 4,626 milioane de lei din mijloacele Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi vor constitui 600 de lei pentru un copil. Mijloacele financiare vor fi eliberate beneficiarilor din capitală şi raionul Călăraşi prin intermediul „Băncii de Economii”, iar în celelalte raioane – prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” sau asistenţii sociali comunitari. În anul 2010, circa 31 mii de familii defavorizate cu copii de vîrstă şcolară au beneficiat de ajutor material.

 

 

Sursa: www.noi.md
---


facebook