Portalul ONG-Moldova - o şansă pentru fiecare!

Acest Portal a apărut în anul 2004 în rezultatul implementării proiectului: "Promovarea libertăţii de exprimare şi a societăţii civile din Moldova" realizat de Centrul de Informare, Instruire şi Analiză Socială din Moldova ("CAPTES"), în parteneriat cu Societatea Klon/Javor şi LINIA Studio cu susţinerea Fundaţiei SOROS Moldova, OSI, National Endowment for Democracy (NED) şi Ambasada SUA din Moldova.

Crearea unei pagini de Internet dedicată exclusiv societăţii civile este concepută ca o metodă eficientă în sporirea nivelului de transparenţă, informare şi cooperare din cadrul societăţii civile din Republica Moldova. Principiul de funcţionare a Portalului se bazează pe experienţa poloneză în domeniu şi constă în implicarea tuturor organizaţiilor obşteşti prin oferirea oportunităţii de a plasa informaţii relevante despre activitatea lor pe Portal. 
Acest lucru îl poate face orice persoană din orice colţ al Republicii Moldova sau al lumii expediind un mesaj cu informaţii publice pe adresa: ONG-MD@yahoogroups.com după ce aţi subscris în prealabil la acest Grup. 

Portalul permite prezentarea opiniei publice practic a oricărui eveniment desfăşurat de Dvs. În acest mod informaţia plasată de Dvs. în Reţeaua ONG-MD va fi mediatizată altor circa 400 de ONG-uri membre ale Grupului ONG-MD, precum şi unui număr numeros de vizitatori din Moldova şi din străinătate.

De asemenea, Portalul vă oferă posibilitatea să introduceţi informaţia despre organizaţia Dvs. în Catalogul ONG de pe Portal. Prin completarea acestui formular de înregistrare puteţi să vă promovaţi imaginea Organizaţiei Dvs. După verificarea informaţiei de către moderator, informaţia despre ONG-ul Dvs. va fi stocată permanent pe Portal, fiind accesată de reprezentanţii altor organizaţii şi de finanţatori.

Sîntem convinşi că numai printr-o implicare activă a ONG-urilor, şi a fiecărui cetăţean în parte, putem contribui la dezvoltarea societăţii noastre.

Nu rataţi şansa de a vă promova organizaţia Dvs., de a reflecta problemele cu care vă confruntaţi şi activităţile organizate prin intermediul Portalului ONG.MD.

Redacţia Portalului


Russian:

Портал ONG-Молдова – шанс для каждого!

Создание страницы Интернет, посвященной деятельности Вашей Организации, является эффективным методом развития прозрачности, информирования и сотрудничества в рамках гражданского общества. 
Принцип работы Портала базируется на польском опыте и предполагает привлечение всех общественных организаций, предоставляя им возможность разместить релевантную информацию об деятельности организаций непосредственно на Портале. Этой возможностью может воспользоваться любой человек или неправительственная организация РМ.

При автономном дополнении сайта пользователями, Портал позволяет ознакомиться с информацией о любом событии, произошедшем в гражданском обществе, тем самым, предоставляя возможность разместить любые сведения о молдавских и зарубежных организаций. 

Также Вы можете разместить информацию о Вашей организации путем заполнения регистрационного формуляра, внесенного в базу данных Портала. После получения информации о вашей организации, она будет присутствовать на Портале постоянно, при этом все постоянные пользователи Портала – организации, юридические и физические лица, спонсоры - будут иметь возможность воспользоваться ею.

Мы уверены, что только путем активного участия, как НПО, так и каждого гражданина в отдельности, можно содействовать дальнейшему развитию нашего общества.

Не упустите шанс представить Вашу организацию и проблемы, с которыми Вам приходится сталкиваться, a также рассказывать о вашей деятельности через Портал ONG.MD.

Данный портал – результат внедрения проекта «Поддержка свободы слова и гражданского общества Молдовы», реализуемого Национальным Аналитическим Центром Информирования и Обучения из Молдовы ("КАПТЕС"), совместно с Обществом Klon/Javor и Linia STUDIO, поддержкой Фондом СОРОС – Молдова, OSI, National Endowment for Democracy (NED) и Программa Малых Грантов в Поддержку Развития Демократии при Посольствe США в Молдовe. 

Редакция Портала.

facebook