Nov 7, 2014
Programul de Granturi Mici pentru Tineri din cardul proiectului „Solidaritate pentru UE” este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 ani din regiunea de nord a R. Moldova. Aceasta are ca scop încurajarea participării tinerilor din regiunea de nord a țării în activități de promovare a valorilor și principiilor de integrare europeană, prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.
Nov 4, 2014
Ministerul Mediului prin intermediul Oficiului Schimbarea Climei în parteneriat cu PNUD-Moldova, vă informează că în cadrul proiectului finanțat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice” este lansat apelul de propuneri de proiecte începînd cu data de 14 octombrie 2014.
Nov 3, 2014
Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţă o nouă competiţie pentru granturi de asistenţă în cadrul programului "Granturi pentru democraţie".  Ambasada invită ONG-urile din Moldova să prezinte proiecte care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în Moldova.
 
Oct 31, 2014
În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede activități de educație electorală și campanii „Mergi la Vot”. Scopul anunțului este identificarea și selectarea unei sau mai multor oferte comerciale pentru elaborarea materialelor de vizibilitate în cadrul activităților de educație electorală și campaniilor ”Mergi la Vot!”.
Oct 28, 2014
Evoluţia îngrijirilor paliative în lume a înregistrat un moment crucial pe 24 mai 2014. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a adoptat, în cadrul Adunării Mondiale pentru Sănătate, o rezoluţie istorică, prima care formulează recomandări generale pentru îmbunătăţirea accesului la îngrijiri paliative în lume.
 
Oct 27, 2014
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în cadrul Proectului ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” anunţă tender pentru selectarea prestatorului de servicii care va asigura producția publicitară pentru Campania „Cooperare pentru dezvoltare".
 
Oct 24, 2014
Organizația HelpAge International în parteneriat cu Asociația "CASMED" anunță un concurs de selectare a comunităților și ONG-uri interesate de implementarea unui proiect de dezvoltare a serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu și dezvoltarea voluntariatului cu participarea persoanelor în vârstă, pentru perioada 2015-2016. Programul este finanțat de Crucea Roșie din Elveția.
Oct 23, 2014
Școala Liderilor Changemakers invită tinerii, care au participat la ședințele și seminarele Școlii, au vizionat ședințele online sau au studiat independent materialele, să participe la concursul de Granturi mici, care vizează dezvoltarea abilităților de lider.
Oct 22, 2014
Organizația HelpAge International în parteneriat cu Asociația “CASMED” anunță un concurs de selectare a comunităților și ONG-uri interesate de implementarea unui proiect de dezvoltare a serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu și dezvoltarea voluntariatului cu participarea persoanelor în vârstă, pentru perioada 2015-2016. Programul este finanțat de Crucea Roșie din Elveția.
 
Oct 17, 2014
În scopul desfăşurării în condiţii optime şi în termenii stabiliţi a activităţilor planificate pentru anul 2015 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile” (Providing Community Outreach to Vulnerable Groups Project) finanţat din resursele GFATM, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) pentru anul 2015 de la organizaţiile active în domeniul Reducerea Riscurilor.
Oct 17, 2014
În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2015 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, în conformitate cu proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", finanţat din resursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de sub-recipient al resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB).
Oct 10, 2014
"Fondul Granturilor Mici" este un program al Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova, al cărui scop este susținerea dezvoltării democrației la nivel local, promovarea statului de drept, consolidarea societății civile și calitatea educației în mediul rural, precum și sprijinirea creșterii economice la nivel local.
Oct 8, 2014
În perioada 24 septembrie 2014 - 23 septembrie 2015 Asociația Promo-LEX desfășoară Programul pentru Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. Programul prevede activități de educație electorală și campanii „Mergi la Vot”.
Oct 7, 2014
Ministerul Culturii anunţă concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2015.
Sep 26, 2014
La inițiativa tinerilor dornici în a participa, Fondul pentru Tineri, Bălți a decis să prelungească perioada de aplicare la concursul Programul de granturi mici, runda a II-a, lansat acum ceva timp.

<< <  Fila 2 din 5  > >>

facebook