Sep 24, 2015
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cooperare cu Ministerul Educaţiei organizează vineri, 25 septembrie 2015, ora 13:00, Social Good Summit: Inovaţie în educaţie. Evenimentul va avea loc la ARTICO (Chișinău, Ștefan cel Mare 169, etajul 3).

Sep 10, 2015

 

Fundaţia Iaşi Capitală Culturală Europeană așteaptă până la data de 20 septembrie 2015 propuneri de proiecte culturale din Republica Moldova pentru includerea acestora în dosarul de candidatură al Iașiului pentru câștigarea acestui titlu pentru anul 2021.

 

Aug 15, 2015
Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) anunţă concurs pentru selectarea unei companii, care va presta servicii de printare a Ghidului metodologic și a Curriculum-ului în cadrul programului Integrarea cu respect pentru diversitate – Instruirea simultană a limbilor română și găgăuză, finanțat de Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale OSCE de la Haga.
Aug 14, 2015
 
TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu va ajuta 280 de organizaţii ale societăţii civile să obţină statutul respectiv de la Comisia de Certificare a Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului.
 
 

 

 
Jan 30, 2015
Estonia a plasat Republica Moldova în lista statelor prioritare pentru asistenţa externă prin mecanismul Cooperare pentru Dezvoltare, administrat de Ministerul de Externe al Estoniei. Astfel, autoritățile publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale și alte entități din Republica Moldova au posibilitatea aplicării pentru proiecte bilaterale, în parteneriat cu entități estoniene.
Jan 27, 2015
IDIS ”Viitorul” și ANB anunță lansarea Agendei Locale de Business. Evenimentul va avea loc miercuri, 28 ianuarie, ora 12:30, în incinta MoldExpo, Pavilionul Central, Sala 1, în cadrul Expoziției „Fabricat în Moldova”. În acest context, IDIS ”Viitorul” și Camera de Comerț și Industrie vor semna un Acord de colaborare cu scopul de a promova un mediu favorabil, stabil şi modern de afaceri în RM.
Jan 27, 2015
Consiliul de Presă din Republica Moldova şi Asociaţia Presei Independente (API) invită persoanele interesate la discuţia publică „Dreptul la viaţa privată în mass-media”.
Jan 21, 2015
Copiii interesaţi să cunoască cultura altor popoare şi să facă cunoştinţă cu semenii lor din Elveţia, Serbia sau Macedonia mai au timp să aplice la schimbul intercultural în Trogen, Elveţia. Termenul pentru aplicare a fost prelungit până la data de 26 ianuarie.
Jan 19, 2015
Ministerul Educaţiei anunţă lansarea Concursului de Ştiinţe şi Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair), ediţia a III-a, care se va desfăşura în perioada 25-27 februarie.
Jan 17, 2015
În toate instituțiile de învățămînt general din țară vor fi create consilii de administrație, structuri care vor participa la procesul de luare a deciziilor referitoare la activitatea școlii. Instituirea consiliilor este prevăzută de Codul educației, fiind reglementată de proiectul regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, elaborat de Ministerul Educației și propus pentru dezbatere publică.
Jan 17, 2015
Un băieţel de opt ani suferă de paralizie cerebrală, şi visează să meargă anul viitor în clasa întâi. Exerciţiile zilnice şi procedurile de reabilitare pe care le face cu ajutorul mamei sale, nu sunt suficiente pentru a-şi vedea visul împlinit. Băieţelul are nevoie de un utilaj special, cu care va putea merge singur. 
Jan 16, 2015
Proiectul Uniunii Europene „Stimularea Economică în Zonele Rurale” împreună cu Ministerul Economiei, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură creează o bază de date a prestatorilor de servicii în domeniul dezvoltării afacerilor.
Jan 14, 2015
Platforma Societății Civile „Pentru Europa” anunță înscrierea doritorilor din partea ONG-urilor, mass mediei și a altor actori ai societății civile la un training în domeniul promovării mesajelor europene în R. Moldova.
Jan 13, 2015
În perioada octombrie 2014 - decembrie 2015, Consiliul Național al Tineretului din Moldova implementează proiectul „Promovarea Uniunii Europene în școlile din Republica Moldova”, finanțat de către FHI 360.
Jan 6, 2015
Ministerul Educației a aprobat un nou regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director – adjunct în instituţiile de învăţămînt general. Conform acestuia, interviul pentru selectarea candidaților va fi înregistrat, iar la acesta pot participa și reprezentanți ai presei și ai societății civile.
 

<< <  Fila 2 din 37  > >>

facebook