Sep 7, 2011

ARTA ŞI CULTURA ÎN SPRIJINUL SOCIETĂŢII CIVILE


Programul de Artă şi Cultură (PAC), Open Society Foundations, anunţă concurs de granturi.

 

PAC îşi dedică activitatea sprijinirii procesului artistic, culturii, drepturilor omului şi pledoariilor în domeniul social. Prin intermediul Programului de Granturi, PAC încearcă să încurajeze gîndirea critică şi să sporească iniţiativele sociale în acele părţi ale lumii unde societăţile deschise sunt lipsă sau slab dezvoltate şi unde drepturile culturale ale grupurilor minoritare sunt în pericol.Scopul acestui concurs este de a consolida infrastructurile culturale alternative autonome şi iniţiativele novatoare în artă în vederea ridicării standardelor profesionale în domeniul artei în regiunile în care PAC activează, precum şi promovarea reformei în sfera politicilor culturale.

Proiecte eligibile

Proiectele care au ca scop să consolideze cultura ca un pilon în dezvoltarea societăţilor deschise în Asia Centrală (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan), Caucaz, Afghanistan, Moldova, Mongolia şi Turcia, şi care vizează unul din următoarele tipuri de activităţi:

  1. Producţie culturală
  2. Crearea şi consolidarea platformelor culturale
  3. Dezvoltarea profesională şi consolidare de capacităţi umane

Programul oferă

Granturi pentru proiecte care variază între 1.000 şi 30.000 USD.

Termenul limită

Depunerea proiectelor este admisă pînă la data de 31 Decembrie 2012. Proiectele pot fi depuse în mod continuu pe parcursul perioadei indicate în limba engleză sau rusă.

Informaţii adiţionale

Pentru informaţii detaliate şi lista ţărilor eligibile, consultaţi Ghidul aplicantului disponibil pe: 
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants

Modalitatea de aplicare

Înainte de a aplica, expediaţi o cerere de aplicare. Timp de 2 săptămîni veţi primi un răspuns. Dacă sunteţi eligibili, veţi fi invitaţi să completaţi formularul de aplicare. Cererea-formular, adresa de e-mail la care trebuie expediată cererea, precum şi celelalte detalii privind modalitatea de aplicare sunt disponibile pe: http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants

Contact

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Daniela Bolganschi, dbolganschi@osi.hu, tel: +36 1 882 3163

 

 

Sursa: soros.md

 facebook